Ohjaamotalo Espoon konsepti ja palvelukuvaus kirkastettiin
case

Ohjaamotalo Espoon konsepti ja palvelukuvaus kirkastettiin

Espoon eri nuorisotyön toimijat muuttivat vuonna 2017 samaan osoitteeseen, Ohjaamotalo Espooseen. Muutoshankkeen vetäjänä toimi Ohjaamo Espoo. Talossa alle 30-vuotias espoolainen saa ohjausta työnhakuun, kouluttautumiseen tai arjenhallintaan liittyvissä pulmissa. Matalan kynnyksen palvelu piti tehdä tutuksi ja toimivaksi asiantuntijoille, sidosryhmille ja nuorille.

Ohjaamotalo Espoossa työskentelee 80 nuorisotyön asiantuntijaa, jotka edustavat useita eri toimijoita. Ohjaamotalon idea on tarjota eri nuorisotyön palveluita yhdeltä luukulta matalalla kynnyksellä. Nuoren tarvitsee vain astua talon ovesta sisään. Talon asiantuntija kartoittaa nuoren tilanteen ja ohjaa tämän sopivan avun pariin.

Askelmerkit yhteistyölle ja kävijät taloon

Lähtötilanteen haasteena oli, että talon eri toimijat eivät tunteneet toistensa rooleja ja vastuualueita ja tekivät osin päällekkäistä työtä saman talon eri huoneissa.

Viestinnän tavoitteita oli kaksi: Haluttiin keinoja, joilla nuorisotyön toimijoista koostuvan verkoston 80 asiantuntijaa ymmärtäisi yhteistyön merkityksen ja jakaisi tietoa sujuvasti. Lisäksi talon bränditunnettuus sidosryhmien ja nuorten parissa tuli saada nousuun.

Sana kiirimään eri kanavissa

Työ aloitettiin asiantuntijajoukon työpajoilla, joissa sitoutettiin ja osallistettiin eri tahot toiminnan kehittämiseen. Työpajojen jälkeen Ohjaamotalo Espoon konsepti ja palvelukokonaisuus kirkastettiin. Talon toiminnalle nimettiin selkeät mittarit, tavoitteet ja kehityshankkeet. Lisäksi laadittiin vuoden 2018 viestintäsuunnitelma, jossa määriteltiin viestinnän kohderyhmät, kanavakonseptit ja toimenpide-ehdotukset.

Ohjaamotalolle konseptoitiin ja toimitettiin raikas sidosryhmälehti, jonka sisältöjä voidaan hyödyntää myös talon digitaalisissa kanavissa. Nuorten tavoittamiseksi tuotettiin talon palveluita esittelevä video, josta tehtiin myös lyhyemmät versiot someen ja kauppakeskuksiin. Ohjaamotalo järjesti myös noin 600 nuorelle rekrytointitapahtuman, johon kutsuttiin paikalle avainmediat.

80
nuorisotyön asiantuntijaa
tutuiksi toisilleen
10
nuorisotyön toimijaa
Ohjaamotalon brändin alle
600
nuoren rekrytointitapahtuma
esillä mediassa
Mari

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Mari Kuusinen

Puh. +358 40 196 4374

mari.kuusinen@drum.fi

Millaista referenssiä etsit?

Olemme koonneet nettiin vain muutamia esimerkkejä töistämme. Jos haluat kuulla lisää tietyn toimialan tai viestinnän alueen kokemuksestamme, kutsu meidät kylään!