Hyppää sisältöön

LUOTO COMPANY — Viestintä

Uniikista ­omistus­rakenteesta kilpailuvaltti: tuloksena 75 prosentin kasvu

Luoto Company on ohjelmistoalan startup, jonka tavoitteena on ollut kasvaa rekrytoimalla alan parhaimmat osaajat. Mutta miten puhutella osaajia alalla, jolla on osaajapula? Usein alalla ryhdytään kilpalaulantaan cokis-automaateista, biljardipöydistä ja muista henkilöstöeduista tai houkutellaan koodareita teknologiapuheella. Luodon viestinnässä esiin nostettiin sen uniikki omistusmalli.


Viestintää uniikista omistusmallista

Luodon viestinnässä esiin nostettiin sen uniikki omistusmalli, sillä yrityksen henkilöstö omistaa 80 prosenttia yrityksestä. Jokainen työntekijä on siis myös osakas. Yrityksessä, jossa henkilöstö päättää kaikesta, henkilöstö otettiin aktiivisesti mukaan myös viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.

Yrityksen tavoitteena oli kasvaa. Kasvun tiellä oli kuitenkin pula osaavista ja kokeneista koodareista. Luodon omistusmallista haluttiin tehdä työnhakijoita kiinnostava vaihtoehto, tarjoaahan osakkuus mahdollisuuden sekä hyötyä taloudellisesti että päästä tekemään päätöksiä. Pelkkä rekrytoiminen ei kuitenkaan riitä kasvamiseen, vaan myös asiakaskunnan on pidettävä uutta omistusmallia houkuttelevana. Luoto halusi myös kasvunsa lisäksi herättää laajemmin kiinnostusta uudenlaista yritysmallia kohtaan ja saada ”seuraajia”.

Luoto halusi kasvattaa ja levittää uudenlaista oikeudenmukaista omistamisen mallia myös muihinkin yrityksiin. Yhdessä Drumin kanssa Luodon viestintästrategiassa kiteytettiin pääviestit kolmelle eri kohderyhmälle: potentiaalisille työntekijöille, asiakkaille ja laajemmin koko yhteiskunnalle.Yhteiskunnallisesti puhuttelevaa mediaviestintää

Luodon viestinnässä nostettiin vahvasti esiin oikeudenmukaisuuden arvo ja poikkeuksellinen omistusrakenne. Osakeyhtiölain määritelmä omistamisesta käännettiin päälaelleen. Osakeyhtiölaissa (2016) määritellään, että yrityksen toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa sen omistajille. Luodossa se sanotaan näin: Omistajien tarkoitus on tuottaa hyvää henkilöstölle, asiakkaille ja yhteiskunnalle.

Luoto haluaa muuttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä. Siksi myös viesti haluttiin saada läpi talous- ja yleismedioissa eikä ainoastaan IT-medioissa. Luodon toimitusjohtajan debattikirjoituksia on julkaistu useissa talous- ja yleismedioissa, ja Luotoa koskevia mediakirjoituksia on julkaistu huomattavasti enemmän kuin sen koko edellyttäisi. Medianäkyvyys on myös herättänyt keskustelua. Luoto on saanut näkyvyyden ansiosta yhteydenottoja ja puhujapyyntöjä.

Medianäkyvyyden tukena luotolaisia on sparrattu viemään samaa viestiä eteenpäin omissa kanavissa, sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa ohjelmistoalan verkostoissa.


Saatu medianäkyvyys on aidosti herättänyt keskustelua: olemme ovat saaneet yhteydenottoja, puhujapyyntöjä, suoraa palautetta sekä asiakkailtamme että ulkopuolisilta. Luodosta on tullut IT-alalla puheenaihe. Myös kilpailijat ovat kertoneet joutuneensa miettimään toimintaansa Luodon markkinoille tulon johdosta.

Luodon toimitusjohtaja Tuomas Nousiainen

Tavoitteet saavutettiin

Noin 1,5 vuodessa Luoto saavutti omat kasvutavoitteensa: sen henkilöstömäärä kasvoi 75 prosenttia ja liikevaihto 61 prosenttia.

Kun omat kasvutavoitteet oli saavutettu, oli aika ryhtyä levittämään omistusmallia muihinkin yrityksiin. Tämäkin työ on jo hyvässä vauhdissa. Ekosysteemiin on tullut neljä uutta yritystä, joilla on sama omistusrakenne kuin Luodolla.

Luotolaisten mielestä yritysten ei tulisi asemoida itseään suhteessa kilpailijoihinsa, vaan osana laajempaa yhteiskuntaa. Yritysten on osattava kertoa, mikä on niiden rooli yhteiskunnassa ja miten ne osaltaan kehittävät sitä eteenpäin. Nämä ajatukset ovat olleet osa Luodon liiketoimintastrategiaa ja tämän strategian toteuttamisessa Drumilla on ollut keskeinen rooli. Se on osoittanut ymmärtävänsä liiketoimintamme lisäksi myös laajemmin yhteiskunnallisia ilmiöitä”, Luoto Companyn toimitusjohtaja Tuomas Nousiainen kiittää.

Drum ei ole tehnyt työtä yksin, sillä tuloksellisin viestintä tehdään aina yhdessä. Luotolaiset ovat itse olleet aktiivisia viestijöitä verkostoissaan.


Drum pystyi sanoittamaan asiat siten, että meidän on ollut luonteva viedä viestiä eteenpäin yhdessä luotolaisten ja viestintätoimiston kanssa sekä ulkoisesti että myös sisäisesti. Drum on meille strateginen kumppani, jossa yhdistelmä liiketoimintakonsulttia, yhteiskunnallisesti valveutunutta osaajaa, luovaa nikkaria, verkostoitunutta viestijää, sujuvaa kirjoittajaa ja asiakaspalvelijaa, jonka kanssa on mukava tehdä töitä.

Luodon toimitusjohtaja Tuomas Nousiainen

75 %

henkilöstömäärän kasvua

61 %

liikevaihdon kasvua

1.

Teknologia-kategoriassa Finnish Comms Awards -kilpailussa


Simo Arvo
Asiakkuusjohtaja
+358 40 132 5682

Katso seuraavaksi

  • Viestintä

Hyvantekijät – Drum suunnitteli Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen työnantajakuvan

  • Kampanja — 
  • Viestintä

Eläköön Reissumiesten erilaisuus

TOMRA R1
  • Viestintä

Pullonpalautusautomaatti, jolle annetaan lempinimiä

  • Viestintä

HSY:n asiantuntijat valmennettiin kohtaamaan media

Haku