Hyppää sisältöön

Uutinen — 6.5.2020

Kyselytutkimus: Työnantajan tärkein kilpailutekijä on henkilöstö, joka suosittelee työpaikkaa muillekin

Teettämämme kyselytutkimuksen mukaan yrityksen kuva työnantajana heijastuu voimakkaimmin sen henkilöstöstä. Tutun ihmisen suosittelulla ja mahdollisuudella tutustua yrityksen työntekijöihin ja heidän työhönsä on suuri merkitys tulevan työpaikan valinnassa. Lataa tästä Korulauseita vai konkretiaa? Suomalaisten mielikuvia yritysten ja organisaatioiden työnantajakuvasta -julkaisu.

Merkityksellisyys, työkulttuuri ja palkkaus ovat ykkösasioita

Tärkeimmiksi hyvää työpaikkaa määrittäviksi asioiksi kyselyssä nousivat työn merkityksellisyys, palkkaus ja työkulttuuri. Mukavat työkaverit mainittiin myös varsin usein yhtenä hyvän työpaikan piirteenä. Hyvän esimiehen merkitys on vastausten perusteella työkavereihin verrattuna huomattavasti pienempi, ainakin mielikuvatasolla.

Palkkauksen kohdalla kiinnostavaa on, että sen merkitys tuntuisi nousevan selvästi vasta 40 vuoden iässä. Palkkaus on myös kyselyn perusteella miehille selvästi tärkeämpi asia kuin naisille.

Työnhakija kaipaa konkretiaa, ei korulauseita

Se, mitä yrityksessä todella tehdään, jää ihmisille kyselyn perusteella hyvin usein hämäräksi. Peräti kaksi kolmasosaa (67 %) vastaajista katsoo, että monien yritysten ja organisaatioiden kohdalla on vaikeaa saada selvää, mitä ne oikeastaan tekevät. Noin puolet (48 %) kokee, että työnantajat eivät ylipäätään kerro itsestään riittävästi potentiaalisille työnhakijoilleen verkkosivuillaan.

”Työnantajakuvan rakentamisessa pätevät ihan samat säännöt kuin viestinnässä yleensäkin. Pitäisi puhua niin, että tulee ymmärretyksi. Olisi myös hyvä miettiä enemmän sitä, mikä vastaanottajaa kiinnostaa, ei vain sitä, mistä itse olisi mukava kertoa. Ihmiset kaipaavat konkretiaa eivätkä korulauseita. Hyvä tapa viestin kiteyttämiseen voisi olla selkeiden työnantajalupausten muotoileminen”, sanoo kyselytutkimusta toteuttamassa ollut Drumin partneri ja suunnittelija Mikko Koivulehto.

Vastaajilta kysyttiin myös, mitkä heidän mielestään olisivat yrityksille hyviä tapoja kertoa itsestään työnantajina. Hyvin moni työnhakija (72 %) tahtoisi olla yhteydessä johonkin yrityksen työntekijään ja kysyä työpaikasta suoraan häneltä. Kahdeksan kymmenestä (80 %) vastaajasta myös uskoo, että yrityksen työntekijöiden kertomukset työpaikastaan vaikuttavat merkittävästi käsityksiin yrityksestä. Erityisesti jonkun tutun suosittelulla koetaan olevan suuri merkitys työpaikkaa harkittaessa – näin uskoo 83 prosenttia vastaajista.

Lataa tästä Korulauseita vai konkretiaa? Suomalaisten mielikuvia yritysten ja organisaatioiden työnantajakuvasta -julkaisu.

Viisi vinkkiä työnantajakuvan parantamiseen:

  1. Tarjoa tilaisuus tutustua työpaikkaasi – vaikka virtuaalisesti
  2. Anna mahdollisuus keskusteluun työntekijöidesi kanssa
  3. Kerro verkkosivuilla mieluummin liikaa kuin liian vähän
  4. Älä puhu jargonia, vaan näytä mitä ja miten teillä tehdään – ja ketkä tekevät
  5. Kirkasta työnantajalupaus

Kyselytutkimus toteutettiin verkkokyselynä helmikuussa 2020 Viestintätoimisto Drumin toimeksiannosta. Kyselyn toteutti Kantar ja siihen vastasi kaikkiaan 1178 työikäistä suomalaista. Otanta on painotettu edustamaan koko Suomen työikäistä väestöä.

Uutinen
Mikko Koivulehto
Konseptisuunnittelija, partneri
+358 40 555 1313

Pysy kuulolla

Tilaa Drumin uutiskirje ja saat tuoreimmat uutiset
ensimmäisten joukossa.


Haku