Hyppää sisältöön

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ — Kampanja

Pelastetaan järvilohi

Drum suunnitteli maa- ja metsätalousministeriölle Pelastetaan järvilohi -kampanjan alkuvuodesta 2023. Kampanjan tavoitteena on vedota suomalaisiin sekä aivan erityisesti kalastajiin ja päättäjiin sen puolesta, että äärimmäisen uhanalainen järvilohi säilyisi osana Suomen kalalajistoa.


Ainutlaatuinen uhanalainen laji ja luontokato pääviesteissä

Maa- ja metsätalousministeriölle tehty kampanja tähtää äärimmäisen uhanalaisen kotimaisen lajin säilyttämiseen.

Järvilohiviestinnällä oli neljä tavoitetta: tietoisuuden herättäminen, positiivisen sosiaalisen paineen synnyttäminen, toiminnan aikaansaaminen sekä järvilohen kiinnittäminen keskusteluun luontokadosta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.

Kampanjan pääviestit rakentuivat selkeästi järvilohen uhanalaisuuden, pelastamisen kiireellisyyden sekä Suomen luontoon kytkeytyvän kansallisen mission ympärille. 

Kampanjassa korostettiin, että järvilohi on ainutlaatuinen, ainoastaan Suomessa elävä laji, joka on äärimmäisen uhanalainen ja hyvin lähellä sukupuuttoa. Järvilohia elää enää vain Saimaalla ja Pielisellä, ja lajin säilyminen on luonnonvaraisen lisääntymisen varassa. Lisäksi haluttiin tuoda esiin, että järvilohen uhanalaisuus on symboli luontokadolle, ja että sen säilyttäminen on suomalaisten tehtävä – kukaan muu ei voi järvilohta pelastaa.

Kampanjan edustajaksi haluttiin kasvo, joka voisi puhua järvilohen suojelusta ja pelastusmissiosta uskottavasti. Tähän tehtävään valittiin Kari Hietalahti, joka tunnetaan paitsi näyttelijänä myös vapaa-ajan kalastajana.


Selkeät kohderyhmät tähtäimessä

Pelastustalkoisiin haluttiin kutsua kaikki suomalaiset. Erityisesti tunnistettiin kuitenkin neljä pääkohderyhmää:

1. kalastajat Saimaalla

2. päättäjät, jotka pystyvät vaikuttamaan järvilohen säilymiseen

3. yritykset – varsinkin voimayhtiöt – joiden toiminta vaikuttaa järvilohen lisääntymisalueisiin

4. kansalaiset, joiden omatuntoon ja suomalaisen luonnon pelastamisintoon haluttiin vedota.


Hahmosta reppanan sijaan sisupussi

Kampanjan sloganiksi valittiin Pelastetaan järvilohi – sisukas suomalainen. Slogan toi esiin sekä pelastustehtävän, suomalaisuuden että järvilohen luonteen. 

Järvilohta ei haluttu kuvata vain suojelua tarvitsevana reppanana, vaan lohelle tunnusomainen uljaus ja sitkeys tuotiin mukaan sen persoonaan. Kampanjatunnuksessa järvilohen asento ja ilme välittivät uhkaavasta tilanteesta huolimatta toiveikasta asennetta.


Materiaaleja kampanjaa tukemaan

Kampanjan ytimeksi kuvattiin video, jossa Kari Hietalahti kertoo järvilohen tilanteesta ja vetoaa suomalaisiin suojelun puolesta. Lisäksi tehtiin neljä lyhyempää tietoiskuvideota eri näkökulmista, kaksi videota erityisesti kalastajille sekä kampanjajuliste. 

Kampanjalle rakennettiin oma nettisivu, jolle koottiin muun muassa kampanjamateriaalit sekä ajankohtaisia uutisia järvilohesta. Annikka Itkonen
+358 40 757 1725

Katso seuraavaksi

  • Kampanja

Kasvokkain nosti hoitotyön puheenaiheeksi

  • Viestintä

Puusta pöytään – kohti vastuullisempia ruokapakkauksia

Haku