Hyppää sisältöön

RVV — Brändi

Uudistimme Rahoitus­vakaus­viraston ilmeen ja verkko­sivut 

Rahoitus­vakausvirasto toimii Suomen kansallisena kriisinratkaisu- ja talletussuoja­viranomaisena.  Virastolla oli tarve uudistaa verkkosivustonsa, jotta se palvelisi entistä paremmin käyttäjäryhmien tarpeita ja vastaisi saavutettavuus­vaatimuksia. Samalla viraston visuaalinen ilme halutiin päivittää.


Tavoitteena moderni ja helppokäyttöinen verkkosivusto

Rahoitusvakausviraston verkkosivusto on virastolle tärkeä viestinnän kanava. Se palvelee useita eri sidosryhmiä – sekä asiantuntijoita että kansalaisia. Uudistuksen lähtökohtana oli, että verkkosivun tulee vastata aiempaa paremmin käyttäjien tarpeisiin sekä olla EU-direktiivin mukaisesti saavutettava.

Sivuista haluttiin lisäksi helppokäyttöiset myös mobiililaitteilla. Virastolle oli tärkeää, että uusi verkkosivusto taipuu myös monenlaisiin viestinnän tarpeisiin – nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena oli lisäksi tuoda verkkosivuston ja viraston ilme tähän päivään.


Sivut suunniteltiin yhteistyössä

Toteutimme verkkosivu-uudistuksen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan sekä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin ja Ambientian kanssa. Aloitimme työn selvittämällä RVV:n työntekijöiden näkemyksiä verkkosivustosta ja toiveita uudistukselle kyselyllä.

Työtä jatkettiin yhteisellä työpajalla, jossa määriteltiin sivuston kohderyhmät, käyttötarpeet, sisältökokonaisuudet sekä toiveet ulkoasulle. Tulosten pohjalta suunnittelimme uuden sivuston rakenteen, teimme avainsanatutkimuksen ja laadimme ohjeet verkkosisältöjen hakukonenäkyvyyden parantamiseen.

Lopputuloksena RVV sai helppokäyttöisen ja modernin verkkosivuston, joka palvelee viraston viestinnän ja sivuston käyttäjien tarpeita niin normaalioloissa kuin kriisitilanteissakin. 


Kuvamaailma uuden ilmeen tueksi

Kirkastimme RVV:n visuaalisen ilmeen ja graafisen ohjeiston. Virasto sai muun muassa uuden väripaletin, typografian ja kuvitustyylin. Ilmepäivityksen pohjalta teimme suunnitelman uuden sivuston visuaalisesta ilmeestä. Sivuston teknisestä toteutuksesta vastasivat Valtori ja Ambientia.

Verkkosivu-uudistuksen rinnalla loimme virastolle uuden kuvakonseptin ja toteutimme uudet brändikuvat valokuvaaja Matti Immosen kanssa. Uusi ilme näkyy nyt RVV:n verkkosivuilla, julkaisuissa ja esitysmateriaaleissa sekä tapahtumissa.Pidimme Drumin näkemyksistä uudistaa viraston visuaalista ilmettä sekä sivuston rakennetta maltillisesti mutta vaikuttavasti. Opimme yhteistyöhankkeesta paljon ja olemme kokonaisuuteen tyytyväisiä.

Rahoitusvakausviraston johtava viestintäasiantuntija Jouni Flink

Mikko Koivulehto
Konseptisuunnittelija, partneri
+358 40 555 1313

Katso seuraavaksi

  • Brändi

Aiempaa lämpimämpi Kela – Drum uudisti Kelan brändin yhdessä asiakkaan kanssa

  • Brändi

Rinnekotien uusi ilme raikastaa sote-alaa

  • Brändi

Drum rakensi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen brändi-identiteetin

  • Brändi — 
  • Kampanja

Urheiluopistot uudisti ilmeensä

Haku